Recent Posts

Vad är hälsa?

Det är ingen lätt fråga att svara på för att hälsa betyder olika för alla personer. Det kan röra sig om mental hälsa eller om fysisk hälsa. Det är dock ett samlingsbegrepp så båda aspekterna måste tas med. Vi har alla ett behov av att ta hand om oss själva. Det gör vi genom att … Läs mer »Vad är hälsa?

God hälsa – att må bra både fysiskt och psykiskt

En god hälsa är något av det vi värdesätter mest i livet, för alla vill ju må så bra som möjligt. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av god hälsa är ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom. Det finns många aspekter av hälsa. Den fysiska hälsan är den rent kroppsliga hälsan, att … Läs mer »God hälsa – att må bra både fysiskt och psykiskt

Munskyddens betydelse för hälsan

Innan coronapandemin bröt ut var munskydden mest användbara inom vården. Kanske kan de komma att användas inom fler yrkeskategorier där det sker nära kontakt med människor. Precis som tandläkare och operationsläkare kanske munskydden även kan användas vid mindre intim kontakt, som vid manikyr eller massage. Det finns många olika typer av munskydd, vissa är enklare … Läs mer »Munskyddens betydelse för hälsan