Vad är hälsa?

Det är ingen lätt fråga att svara på för att hälsa betyder olika för alla personer. Det kan röra sig om mental hälsa eller om fysisk hälsa. Det är dock ett samlingsbegrepp så båda aspekterna måste tas med. Vi har alla ett behov av att ta hand om oss själva. Det gör vi genom att äta sund mat, träna och se till att vi får den vila vi behöver. Kroppen har behov av att vila och komma ner i varv då och då. Har du en skada så kan du behöva träna för att den inte ska bli värre. Just träning är en av de viktigaste delarna för en bra hälsa. Det gör att vi sover bättre, vi har mer energi och vi blir mindre stressade. Därför erbjuder många arbetsgivare sina arbetstagare friskvård. Friskvårdspengar kan användas för att ta hand om sig själv. Det kommer både arbetstagaren och arbetsgivaren tjäna på.

Arbetstagaren tjänar på det genom att hen får vara frisk och sund och arbetsgivaren tjänar på det för att hen får gladare och bättre arbetare och dessutom kommer antagligen sjukfrånvaron att minska drastiskt. Den vanligaste sjukskrivningen i Sverige är av mentala skäl och stress och framförallt långvarig stress lär ligga bakom mycket av detta problem. Då är det väldigt tacksamt att kunna unna sig en massage eller att spela badminton eller liknande för arbetsgivarens pengar. Om du är osäker på om du har friskvård så fråga din arbetsgivare. Det är faktiskt inte helt ovanligt att det finns friskvårdspengar men att arbetsgivaren inte har berättat om det. Vill du veta vilka aktiviteter som du kan ägna dig åt under din friskvård så är det lättast att du går in på Skatteverket och söker på friskvård. Det ska nämligen vara skattefritt för att räknas som friskvård och erbjudas av arbetsgivare.