Återupptäck dig själv med en inre resa

I takt med att åren går är det lätt att bara jobba på och glömma bort sig själv. Du behöver inte vara äldre för att känna så här; även unga människor dyker ner i jobb och vardagsrutiner med risken att till slut känna sig mer eller mindre tomma. Vad kan du då göra för att hitta tillbaka till dig själv, öka självkänslan och må bättre?

Lätt att glömma bort sig själv

Ju äldre vi blir desto fler lager kan man säga att vi består av. Lager som utgör den vi upplever att vi är; lager som kommer av andras uppfattningar och åsikter om oss, våra egna åsikter om oss, uppväxten, händelser som formar oss och mycket mer. Ibland kan det dock vara bra att stanna upp och känna efter hur det är med vår självuppfattning och självkänsla. Om vi mår bra i oss själva eller om vi kan behöva någon form av inre resa och rannsakning. För ju mer vi går i samma fotspår varje dag, sätter andra i första rummet och glömmer bort oss själva desto mer tomma kan vi känna oss.

Leta upp ditt äkta jag

Även om du upplever att du inte har mycket tid att lägga på din inre resa kan det ändå vara bra att ta några minuter när möjligheten dyker upp, kanske innan du somnar. För att fokusera bättre inåt är meditation ett bra verktyg och det finns mängder av olika varianter att hitta på nätet. Börja även tänka bakåt, till din barndom, och fundera över vem du var som barn, och varför. Tänk på hur du skulle beskriva dig själv och varför. Kan du hitta avgörande händelser som präglat dig positivt eller negativt? Jobba med de händelserna, försök förstå dem och prata gärna med dina närstående för att öka insikterna om dig själv. Sök dig eventuellt till personer med mycket kunskap kring inre resor och att förstå sig själv mer, även här är nätet en guldgruva. Väv samman trådarna du hittar, reflektera över dem och låt dem skapa en djupare självkännedom.