God hälsa – att må bra både fysiskt och psykiskt

En god hälsa är något av det vi värdesätter mest i livet, för alla vill ju må så bra som möjligt. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av god hälsa är ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom. Det finns många aspekter av hälsa. Den fysiska hälsan är den rent kroppsliga hälsan, att kroppen fungerar och att vi orkar göra det vi vill. Kroppen är gjord för rörelse och allt vi äter påverkar den. En annan aspekt är den psykiska hälsan som omfattar hela den sociala situationen. Det handlar om våra relationer och vårt nätverk, arbete, fritid, sexuell hälsa och att få bestämma över sin kropp samt andlig hälsa där man känner att man ingår i ett sammanhang och att tillvaron är meningsfull.

Du kan göra en hel del själv för att få och behålla en god hälsa, då blir det också lättare att klara av svåra situationer när de inträffar. När det gäller den fysiska hälsan är rörelse och motion grundläggande. Man bör vara fysiskt aktiv minst en halvtimme om dagen. Detta är svårt för den som lider av artros, det vill säga stelhet och värk i lederna. Nu kan emellertid den som har problem med artros i en höft få god hjälp genom Joint Academy med personligt anpassade träningsprogram via mobilen. Andra betydelsefulla faktorer är att äta nyttigt, med mycket frukt, grönt och fullkorn. Se också till att få en god nattsömn i ett svalt och mörkt rum. För vårt psykiska välmående är det viktigt att ha goda relationer och en bra balans mellan arbete och fritid. Försök att få tid för återhämtning efter stressiga perioder. Träning kan hjälpa även mot psykiska problem, för både kropp och själ hör ihop!