Att hitta en balans i livet

Hälsan har inte bara med att träna och äta rätt att göra. Som tidigare nämnt spelar livsglädjen och en stressfri vardag en stor roll i arbetet mot ett bättre liv. Genom studier har man kommit fram till att det finns 6 områden på Jorden som kallas för de blå zonerna, där människor lever allra längst. När man har tittat på deras livsstilar och pussel, har man kommit underfund med att det är flera faktorer som spelar in.

Mat, träning, glädje och att vara inkluderad i samhället
Att äta rätt och att röra på sig varje dag gör att dessa människor i de blå zonerna lever längre. De går långa sträckor varje dag även om de är gamla och de arbetar med kroppsarbete långt upp i åldrarna. Man äter mycket fisk, närodlade frukter och grönsaker samt använder sig av lite socker och vetemjöl. Men en annan viktig del av deras liv är att de hela tiden har en uppgift och känner sig behövda i samhället samtidigt som familjerna står mycket nära varandra. Detta innebär glädje och sammanhållning, vilket gör att gamla människor fortfarande känner att de har något att leva för. Balansen i livet är det som avgör hur du mår och det har man tagit till sig i dessa zoner.